Dusičnan amónny

Dusičnan amónny

Chemical formula: NH4NO3
CAS: 6484-52-2
EINECS: 229-347-8

Popis produktu
Dusičnan amónny je soľ z amoniaku a kyseliny dusičnej, je bezfarebná, kryštalická látka s teplotou topenia 169 ° C je vysoko rozpustný vo vode a rozpustné v alkohole a kvapalného amoniaku. Zahrievanie môže spôsobiť prudké horenie alebo výbuch.

Aplikácie a použitie
Dusičnan amónny (AN) Riešenie je primárne oxidačné činidlo používa pri výrobe balených sypkých a emulzných trhavín; nutné pre zložitejšie tryskanie než konvenčné dusičnan amónny vykurovací olej (DAP) zmesou.

Balenie a transport
Roztok sa zvyčajne spracované pri teplote 120 ° C alebo vyššej. Poškodzuje uhlíkovej ocele a iných materiálov. Nerezovej ocele alebo hliníka je preferovaná výstavba. Zabrániť zmiešaniu s základnými materiálmi, ktoré spôsobujú vývoj par amoniaku.