ePrivacy and GPDR Cookie Consent by TermsFeed Generator

Kúpa a predaj, predaj a kúpa.

Neustály cyklus prinášajúci zmenu, ktorá je rytmom života.

Alis Slovakia s.r.o., sa tiež nachádza v tomto životnom tempe, v spleti obchodných manévrov a transakcií. Vyznajúc sa v ich pravidlách, ponúkame korektnú spoluprácu, založenú na dôvere a serióznosti.

Hlavným cieľom firmy Alis Slovakia s.r.o. je nájsť technické a ekonomické riešenia, ktoré spĺňajú špecifické potreby každého klienta.

Chemické výrobky

Chemické výrobky sú potrebné v rozličných odvetviach hospodárstva aj v domácnostiach. V poľnohospodárstve sa napr. používajú látky na výživu a ochranu rastlín, v baníctve výbušniny, v hutníctve ohňovzdorné materiály, v strojárstve kovy a plasty, v stavebníctve stavebné materiály, v domácnostiach pracie a čistiace prostriedky.

zobraziť viac
 

Drevná hmota

Drevo je jednou zo základných surovín, ktorá aj pri súčasnom vývoji nových technických materiálov, má veľmi široké uplatnenie. Drevo je pevná prírodná rastlinná surovina, zo stromov a krov. Používa sa v priemysle aj v bežnom živote.

zobraziť viac
 

Kovové obalové materiály

Obal je prostriedok chrániaci tovar pred mechanickým, fyzikálno-chemickým alebo biologickým poškodením, ktoré by mohlo nastať počas prepravy od výrobcu k spotrebiteľovi, pri skladovaní alebo pri predaji. Vhodne zvolený obal zabraňuje pôsobeniu vonkajších vplyvov.

zobraziť viac