Posypová soľ

Posypová soľ

Kvalitná posypová soľ s rozmrazovacou účinnosťou do -6°C, ktorá vám pomôže zabezpečiť bezpečnosť a mobilitu na zimných cestách určená na údržbu chodníkov, ciest – rozpúšťa sneh a ľad,a preto by mala byť základnou súčasťou zimnej údržby. Je efektívna, bezpečná a jednoducho sa s ňou manipuluje. Dostupná v 25kg. Vreciach na EURO paletách.

Zloženie:
Obsah Chloridu sodného NaCl: min. 97,96%
Obsah Síranov SO42-: max.1,02%