Sírouhlík

Sírouhlík

Chemical formula: CS2
CAS: 75-15-0
EINECS: 200-843-6

Popis produktu
Sírouhlík je určený pre komerčné využitie kombináciou uhlíka a síry pri veľmi vysokých teplotách. Sírouhlík, tiež nazývaný uhlíka sírnika a dithiocarbonic anhydrid, je bezfarebná, horľavá a jedovatá kvapalina s výrazným nepríjemným chloroform vôní. Je mierne rozpustný vo vode, ale je miešateľný v uhľovodíkoch a éteri. Sírouhlík je mimoriadne nebezpečný, pretože je extrémne horľavý a rýchlo sa odparuje pri izbovej teplote.

Aplikácie a použitie
Carbon sírnika sa používa na výrobu syntetických vlákien viskózy, chloridu, urýchľovača vulkanizácie, flotoreagents, poľnohospodárskej pesticídy a pre syntézu iných rôznych látok ..

Balenie a transport
Sírouhlík je balený do železničnej cisterny pod dusíkom. Zvláštne pokyny pre manipuláciu s produktom sú uvedené v bezpečnostnom liste a na medzinárodnej bezpečnostnej karte ICSC: 0022.